Konferencia SOFTECON 2014

softecon_logo_2014

Skupina Softec Vás pozýva na dvanásty ročník odbornej konferencie SOFTECON 2014. Cieľom konferencie je priblížiť odbornej verejnosti

aktuálny stav a trendy vo viacerých oblastiach informačných technológií.

Témy konferencie:

 • Regulácia internetu a cenzúra
 • Ako byť zabudnutý v digitálnom priestore?
 • Grantový portál – príklad modernej webovej aplikácie
 • Aké IT zariadenie si budete kupovať na konci tohto roka?
 • eGovernment v Českej republike dnes a zajtra
 • Čo dokážu ľudia rozpoznať lepšie ako počítače?
 • … lepšie ako stokrát počuť

 

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 5. marca 2014 prostredníctvom tohto REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA.

Program konferencie:

08:30 – Registrácia účastníkov
09:00 – Otvorenie konferencie

Regulácia internetu a cenzúra
Pavol LUPTÁK, Nethemba, Bratislava

Internetová cenzúra je fenomén, ktorý v demokratizujúcom svete neutícha, práve naopak – filtrovanie Internetu sa čím ďalej, tým viac dotýka aj vyspelých krajín, nasadené je napríklad vo Veľkej Británii, Fínsku, Dánsku, či Holandsku. V ostatných krajinách (vrátane Slovenska) je zavedené celoplošné monitorovanie a archivovanie hlavičiek akejkoľvek internetovej alebo hlasovej komunikácie (vo forme “Data Retention Law”). Cieľom prezentácie bude zhodnotiť aktuálny stav Internetovej cenzúry a Internetového monitorovania na svete a popísať technické spôsoby ako je možné sa voči cenzúre a monitorovaniu chrániť využitím anonymizačných sietí a použitím výhradne šifrovanej komunikácie.

Ako byť zabudnutý v digitálnom priestore?
Miroslav CHLIPALA, Bukovinský a Chlipala, Bratislava

Online činnosťou zanechávame po seba takmer nezmazateľnú digitálnu stopu a v mnohých prípadoch aj digitálnu stopu iných osôb. Európska únia sa snaží už od 90-tych rokov minulého storočia vytvárať rámec pre ochranu osobných údajov v intenciách vtedy aktuálneho technologického vývoja. V súčasnej dobe je v riadnom legislatívnom procese Európskej únie návrh prelomového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch EÚ! Návrh nariadenia zavádza nové inštitúty „právo byť zabudnutý“, „právo na výmaz“ alebo „právo namietať“. Ide o nové práva alebo určitá obdoba týchto práv už existuje? Bude návrh nariadenia reálne vymožiteľný alebo ide skôr o vizionársky a politický dokument? Môžeme byť zabudnutí v internetových vyhľadávačoch ako je napr. Google? Počkajme si na očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v tejto otázke. Aké budú následky tohto rozhodnutia pre smerovanie internetu v Európe?

10:20 – Coffee break

Grantový portál – príklad modernej webovej aplikácie
Juraj ČERVEŇ, Softec, Bratislava

Doba, keď Internet pozostával z množstva statických stránok a jednoduchých formulárov je už dávno preč. Väčšina používateľov, ktorí dnes pracujú s portálmi ako Facebook, Twitter, Google a pod. si ani neuvedomuje, že na spoľahlivú prevádzku, prakticky okamžitú odozvu a vysokú dostupnosť takýchto systémov je potrebné využívať nielen obrovské množstvo výkonného hardvéru, ale aj úplne iné technológie, než aké sa používali na tvorbu webových aplikácií ešte pred niekoľkým rokmi.

Na príklade Grantového portálu (GRAP) pre Nadáciu pre deti Slovenska ukážeme riešenie, ktoré je postavené na najmodernejších technológiách, vyznačuje sa vysokou dynamikou stránok, rýchlou odozvou, poskytuje intuitívne ovládanie a veľmi príjemný používateľský zážitok, pričom má zároveň schopnosť prispôsobiť sa zariadeniam s rôzne veľkou zobrazovacou plochou – od veľkých displejov stolných počítačov, cez notebooky a tablety, až po mobilné telefóny. Riešenie je pritom vysoko škálovateľné.

Grantový portál podporuje celý životný cyklus jednotlivých grantových programov nadácie, od ich vyhlásenia, cez zber a spracovanie žiadostí o podporu grantových projektov, rozhodovanie o podpore projektov, priebežné sledovanie bežiacich projektov vrátane informovania verejnosti o ich aktivitách až po záverečné vyhodnotenie podporených projektov.

Aké IT zariadenie si budete kupovať na konci tohto roka?
Ondrej MACKO, Jozef ORGONÁŠ, PC Revue, Bratislava

IT biznis sa výrazne mení. Ľudia začínajú uvažovať nad tým, čo si vlastne kúpiť. Je to ten populárny tablety, ktorý potom treba nosiť ako tretie zariadenie so sebou spolu so smartfónom a notebookom alebo je to to vysnívané zariadenie, ktorému sa dá na povel zmeniť veľkosť displeja a aj na lúke vytvoriť ľahko použiteľnú klávesnicu? Je to magické 4K ďalšia marketingová bublina ako bolo 3D? To všetko rozoberieme v rámci našej prednášky spolu s ukážkami úplne nových produktov. Povieme si aj o 3D tlači, sociálnych sieťach budúcnosti a príde aj náznak crash testu. Pozývame vás na stretnutie s budúcnosťou v prednáške redaktorov magazínu PC REVUE.

12:00 – Obed

eGovernment v Českej republike dnes a zajtra
Ondřej FELIX, MV ČR, Praha

Rok 2014 bude pre český eGovernment z mnohých uhlov pohľadu zlomový. Do konca roka 2013 bol dokončených rad zásadných infraštruktúrnych (kmeňových) projektov eGovernmentu. Ide najmä o projekty Základných registrov, Dátových schránok, CzechPoint a ďalších viac ako 80 projektov. V roku 2014 budú dokončované najmä projekty ako Elektronické zbierky zákonov a eLegislatívy, Centrálne miesto služieb Komunikačnej štruktúry verejnej správy – základ privátneho cloudu verejnej správy ČR, národný digitálny archív a bude pokračovať projekt Procesného modelovania agend.

V súčasnej dobe sa pripravuje stratégia rozvoja zdieľaných ICT služieb na budúce obdobie, ktorá by mala byť jedným z prvých strategických dokumentov schvaľovaných novou nastupujúcou vládou ČR. Stratégia vychádza z predstavy výkonu verejnej správy ako orchestrovanej rodiny zdieľaných ICT služieb v štyroch navzájom oddelených, ale prepojených a na seba nadväzujúcich vrstiev služieb

 • služby verejnej správy,
 • služby informačnej spoločnosti podporujúcej služby verejnej služby,
 • zdieľané služby IT platforiem umožňujúce efektívnu realizáciu služieb, informačnej spoločnosti,
 • služby komunikačnej infraštruktúry.

Základnou metrikou stratégie je realizácia najmenej 85% podaní ako úplné elektronické podanie – samooblužne alebo asistovane s automatizovaným pripojením podkladov prostredníctvom inteligentných formulárov a s priamym vstupom a spracovaním informačnými systémami verejnej správy. Zabezpečenie tohto cieľa bude znamenať základnú procesnú reformu štátnej a verejnej správy. Nevyhnutným predpokladom je dosiahnutie skutočnej interoperability jednotlivých systémov a agend verejnej správy navzájom, prepojenie dátového fondu verejnej správy, ako aj realizácia interoperbility v rámci EU.

V prednáške budú zhodnotené dosiahnuté výsledky a uvedený predpokladaný spôsob realizácie navrhovanej stratégie.

VYBRANÉ AKTUÁLNE TÉMY

 • Ako sa stal cloud najväčším technologickým trendom
  David HOLLIDAY, Bratislava
 • Banky a internet – pohľad z Británie a Ruska
  Anton SHESTERIKOV, Leadsor, Praha
 • Stanford na Slovensku – príležitosť alebo ohrozenie?
  Mária BIELIKOVÁ, FIIT STU, Bratislava

14:25 h – Coffee break

Čo dokážu ľudia rozpoznať lepšie ako počítače?
Ján LUNTER, Innovatrics, Bratislava

Inteligentný softvér vie v dnešnej dobe vyriešiť veľa problémov lepšie alebo aspoň tak dobre ako ľudia. Moderné počítače hrajú šachy na svetovej úrovni, navigujú družice na ceste k Marsu, predpovedajú počasie, navrhujú profil karosérie s minimálnym aerodynamickým odporom. Oblasť v ktorej počítače až tak neexcelujú je počítačové videnie. Človek lepšie rozpozná kto je odfotený na starej fotografii z detstva, presnejšie dešifruje aj veľmi nekvalitný rukopis.
V prezentácii si na príkladoch z biometrie ukážeme, ktoré typu úloh sú pre dnešný softvér takmer neriešiteľné. Ako postupovať keď problém vie vyriešiť človek ale nie inteligentný softvér? Venovať sa budeme príkladom z biometrie, zamerieme sa na rozpoznávanie odtlačkov a na rozpoznávanie tváre.

… lepšie ako stokrát počuť
Matej NOVOTNÝ, VIS Gravis, Bratislava

Čo myslíte, koľko ľudí si naozaj prečíta to, čo ste tak usilovne písali? Nespoliehame sa príliš na text? A pritom sami vieme, že obrázky lepšie pomáhajú komunikovať nielen nápady, ale aj komplexné informácie. Profitujú z nich nielen novinári či manažéri, ale aj ekonómovia alebo softvéroví vývojári. V príspevku sa pozrieme na spôsoby, ako jednoducho a zrozumiteľne pretaviť fakty a súvislosti do obrázkov a ako sa nenechať infografikou oklamať. Namiesto čítania tohto textu sa však radšej príďte pozrieť. Lebo raz vidieť je …

16:00 h – Ukončenie konferencie, čaša vína

Zmena programu vyhradená. Prípadné otázky smerujte na softecon@softec.sk alebo na tel. číslo: +421 2 4949 0000.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť zaplatením účastníckeho poplatku a vyplnením registračného formulára. V účastníckom poplatku 50 € (vrátane DPH) je zahrnutá cena za obed a občerstvenie počas konferencie.

 

milh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>